Instruktion om ångerrätt för konsumenter angående leverans av digitalt innehåll som inte levereras på en fysisk databärare (t.ex. e-bok, nedladdning av programvara)

avbokning

En konsument är varje fysisk person som slutar en juridisk transaktion för syften som främst varken är deras kommersiella eller sin oberoende yrkesverksamhet.

tillbakadragande

Du har rätt att frånträda detta avtal inom fjorton dagar utan att ange någon anledning. Uppsägningstiden är fjorton dagar från den dag då avtalet ingicks. För att utöva din ångerrätt måste du meddela oss ([Infoga: namn/företag, adress till mottagaren av ångerrätten, telefonnummer, e-postadress och, om tillgängligt, faxnumret. Du kan också använda kortkod för detta och lagra adressen i inställningarna DE.] ) genom ett tydligt meddelande (t.ex. ett brev skickat med post, fax eller e-post) om ditt beslut att frånträda detta avtal. Du kan använda det bifogade exemplet på återkallelseformuläret för detta, men detta är inte obligatoriskt. För att uppfylla ångerfristen räcker det att du skickar meddelandet om ditt utövande av ångerrätten innan ångerfristen har löpt ut.

Folgen des Widerrufs
Om du drar dig ur detta avtal har vi valt alla betalningar som vi har fått från dig, inklusive leveransavgifter (med undantag för de extra kostnader som uppstår genom att du väljer en annan leveransmetod än den mest fördelaktiga standardleveransen vi erbjuder måste återbetala omedelbart och senast inom fjorton dagar efter det att meddelandet om din återkallelse av detta avtal har nått oss. För denna återbetalning använder vi samma betalningsmedel som du använde i den ursprungliga transaktionen, såvida inte annat avtalats med dig; I inga fall debiteras du för dessa återbetalningsavgifter.

Muster-Widerrufsformular

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann Fullen Sie bitte dieses Formular aus und Senden Sie es Zurück.)
– Till [Infoga: namn/företag, adress till återkallelsemottagaren, e-postadress och, om tillgängligt, faxnummer.]:
- Jag / vi (*) återkallar härmed det avtal som jag / oss ingått (*) för köp av följande varor (*) / tillhandahållandet av följande tjänst (*)
- Bestellt am (*) / erhalten am (*)
- Namn des / der Verbraucher (s)
- Anschrift des / der Verbraucher (er)
- Unterschrift des / der Verbraucher (er) (nur bei Mitteilung auf Papier)
- Datum
-------------
(*) Unzutreffendes streichen.

Uteslutning eller för tidig uppsägning av ångerrätten
Ångerrätten gäller inte avtal om leverans av digitalt innehåll som inte är prefabricerat och för vars framställning ett individuellt urval eller beslut från konsumentens sida är avgörande eller som är tydligt anpassat efter konsumentens personliga behov.
Ångerrätten upphör att gälla i förtid om vi har börjat verkställa avtalet först efter att du har gett ditt uttryckliga samtycke och samtidigt har bekräftat att du är medveten om att du kommer att förlora din ångerrätt när vi börjar fullgöra avtalet. Vi vill påpeka att vi kan göra avtalets ingående beroende av ovan nämnda samtycke och bekräftelse.

gå med på väntelistan Vi kommer att informera dig när produkten är tillgänglig igen. Vänligen lämna din giltiga e-postadress nedan.